Predmet činnosti


Zameranie


Filozofia


Referencie a riešené lokality


Galéria


Kontakt


Názory


Fotogaléria

zväcšit kliknutím


01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53

Zoznam fotografii:
1,2 Business center I.Bratislava, Plynárenská 1
3 Záhrady BBC I vo výstavbe
4-11 Business center I Bratislava, Plynárenská 1
12-31 Súkromné a firemné záhrady - ukážky realizácií
32-35 Ukážka chronologického postupu
36 Business center Bratislava
37-47 Súkromné záhrady
48-53 Praha, Vysocanská Brána, strešné záhrady