Predmet činnosti


Zameranie


Filozofia


Referencie a riešené lokality


Galéria


Kontakt


Názory

  Predmet činnosti

Projekcia a realizácia kompletnej záhradnej architektúry (vrátane infraštruktúry automatických závlah, mobiliáru a záhradných stavieb)
Poradenská a konzultačná činnosť
Servisná činnosť